Mörka platser

Barnmördarkorset - Ödeshög

Våra annars så pålitliga kameror slutar att fungera samtidigt som vi hör ett obehagligt skrik långt in ifrån skogen. Vad detta var för ett skrik vet vi fortfarande inte och varför kamerorna inte fungerade just denna dag har vi ingen förkaring till, men denna plats är kuslig oavsett om man tror på spöken eller inte.


Under slutet av 1800-talet bodde Anna Stina Samuelsdotter, som enligt rykten var prostituerad, i huset som en gång stod här. Numera finns bara husgrunden kvar.  

Enligt rykten ska Anna Stina ha fött flera barn som hon dränkt och sedan hängde upp i ett träd. Trädet finns inte längre kvar, bara en stubbe som vittnar om denna tragiska plats. 

Garnissonssjukhuset - Karlsborg

Det går rykten om att det spökar i det gamla garnissonssjukhuset från 1870-talet. Sjukhuset är idag helt övergivet men en gång i tiden var det fullt av aktivitet och man genomförde även obduktioner här.